Ukupna cena:

Krstovi

Časni odnosno hrišćanski krst najpoznatiji je religijski simbol hrišćanstva. Zavisno od crkve koju predstavlja, može imati različite proporcije. Ogrlica sa časnim krstom naziva se krstić.
Danas je najrasprostranjeniji kao simbol hrišćanstva, jer je na njemu razapet Isus Hristos