Ukupna cena:

Kadionice

Kadionica (grč. θυμιατηρια) je bilo koji tip posude koja služi za paljenje tamjana. Prilikom bogosluženja u hramovima, kao i tokom molitve u domovima, koristi se kadionica, koja u hrišćanskoj simbolici predstavlja čovečanstvo kroz Isusa Hrista: žeravica božanstvo, dok je dim dobar miris Sv. duha.