Укупна цена:


www.malasrpskaprodavnica.com је регистрован домен предузећа Мала СРБ Продавница доо.
Услови коришћења дефинишу услове и правила коришћења Интернет стране www.malasrpskaprodavnica.com за Крајње кориснике/Купце. Уколико сте овде наведеним условима коришћења и правилима не слажете или ако имате мање од 14 година, молимо вас да не користите ове Интернет стране.

Општи услови

1.Крајњи корисник лично је одговоран за заштиту корисничке шифре, на местима где она постоји.

2. Крајњи корисник је познат са чињеницом да понекад долази до прекида услуга, услед догађаја који су изван контроле предузећа Мала СРБ Продавница доо и прихвата да предузеће Мала СРБ Продавница доо није одговорно за било какав губитак података до којег може доћи у том случају

3. Сви материјали који се налазе на malasrpskaprodavnica.com Интернет странама ексклузивно су  власништво Mala SRB Prodavnica doo, или се користе уз одобрење носиоца ауторских права. Било какво копирање, и дистрибуција без изричитог писменог одобрења је забрањена и може довести до покретања судског поступка..

4.Коришћење Интернет страна malasrpskaprodavnica.com искључиво је одговорност Крајњег корисника. Ни у ком случају Предузеће Мала СРБ Продавница доо неће бити одговорно за било какву штету која може настати као последица коришћења, или због немогућности коришћења ове интернет стране. Предузеће Мала СРБ Продавница доо, неће бити одговорно, без обзира на узрок или трајање, за било које грешке, нетачности, или друге недостатке, неприкладност или неизворност, информације које се налазе на овој страни, као и за било какво преношење информација до крајњег корисника , за било каква потраживања или губитке који из тог произлазе. Нити једна од горе наведених страна неће бити одговорна за било каква потраживања или губитке треће стране, укључујући и изгубљену добит.

5. Предузеће Мала СРБ Продавница доо није одговорно за било какав садржај који корисник може поставити на Интернет страни

6.Предузеће Мала СРБ Продавница доо може раскинути пословни однос с било којим својим Крајњим корисником у било ком тренутку у случају било каквог понашања Крајњег корисника које предузеће Мала СРБ Продавница доо, према својој дискрецијској оцени, сматра неприхватљивим, као и у сваком случају непоштовања Општих услова пословања и коришћења од стране Крајњег корисника .

7. Корисник може питања и коментаре послати писмено, поштом или е-маилом, а Мала СРБ Продавница доо ће послати писмени одговор е-маилом у законском року .

Цене

Све цене на сајту су изразене у српским динарима (РСД), и садрже ПДВ.
Цена робе утврђена је за сваки производ појединачно, али могуће је да приликом уписивања цене на страни услед људског фактора дође до греске. То су нежељене ситуације, унапред се извињавамо, јер ћемо у том случају морати да купимо да обавестимо о насталој ситуацији, погре&сцарон;но уписаној цени и немогућности испоруке производа по тој цени

Акцијска продаја

Предузеће Мала СРБ Продавница ће периодично, по својој одлуци организовати акцију продају одређених артикала. Ти производи ће бити доступни под истим условима свим купцима или ће бити доступни купцима одређене, тачно дефинисане групе. Услови акционе продаје биће детаљно описани, посебно трајање акционе продаје, ограничена количина робе, висина попуста и сл. Након истека рока акцијске продаје, Предузеће Мала СРБ

 

Наруџбина

Процес наручивања на malasrpskaprodavnica.com Интернет продавници је описан на страни Како куповати онлине. Интернет продавци може да се деси да информација о расположивости производа не буде усклађена са стањем у магацину на&сцарон;ег добављача. О томе ћемо обавестити купца и понудити му могућност куповине производа који је доступан за испоруку и који је по својим карактеристикама најближи производ који није могуће испоручити. Ва&сцарон;а наруџбина се сматра потврђеном и ваљаном тек када је креиран рачун .

Трајање и раскид уговора

Уговор који Крајњи корисник склапа са Мала СРБ Продавница доо за купопродају производа је једнократан уговор о купопродаји производа који конзумира испоруком робе од стране Мала СРБ Продавница доо те извршеним плаћањем од стране Крајњег корисника, у случају да не буде раскинут.

Купац може једноставно отказати уговор или рекламирати купљени производ. Ако је недостатак на производу видљив, или га уочи приликом првог корисцења, потро&сцарон;ач може рекламацију доставити путем е-поште у року од 8 дана од дана преузимања производа. Молимо Вас да у том случају контактирате Мала СРБ Продавница доо путем маила info@malasrpskaprodavnica.com или телефоном
У случају неисправног производа, трговац је, на захтев и по избору потрошача, дужан: заменити производ с недостатком другим истоветним новим исправним производом или вратити плаћени износ и надокнадити стварне разумне трошкове враћања производа с недостатком или уклонити недостатак на производу о свом троску.
Уколико купац враћа производ без разлога тј. користи право на једнострани раскид уговора, купац је према Закону о заштити потрошача дужан сносити директне трошкове поврата робе
Купац је одговоран за свако умањење вредности купљеног производа које је резултат руковања купљеним производом. У складу с тим препоручујемо:
- добро погледајте карактеристике производа који су наведени у понуди на Интернет страници приликом избора производа - ако је амбалажа оштећена немојте преузимати производ, него достављачу обратите пажњу на оштећење амбалаже и затражите да се направи записник о оштећењу, а производ врати Мала СРБ Продавница доо, јер се у супротном сматра да сте преузели производ с неоштећеном амбалажом

- прегледајте производ, ако има видљивих оштећења што пре обавестите
- ако производ нема видљивих оштећења, прегледајте физички производ и функционалност и ако нисте задовољни производом можете га вратити, али немојте производ користити, јер свако даље руковање производом умањује вредност производа.


Уколико сте користили производ он не може бити предмет рекламације, већ подлеже условима поправке/замене из гарантног листа.
Производи за које због њихових карактеристика није могуће проверити њихову функционалност без руковања производом нпр. монтирања/стављања у функцију подлежу условима поправке/замене из гарантног листа, и не може се извршити поврат новца у износу купопродајне цене.
Мала СРБ Продавница доо препоручује купцима да за производе које је потребно монтирати/пустити у рад обавезно контактирати овла&сцарон;тени сервис јер ће без тога сваки неовлашћено монтирани/пуштен у рад производ спадати у&сцарон.
У случају да купац наручи робу и одбије да је прими без разлога (амбалажа није оштећена), Мала СРБ Продавница доо има право смањити од уплаћеног износа купопродајне цене износ тро
Обавеш;тење о статусу враћеног производа и оствареном износу поврата купац ће примити у року од 15 дана путем маила.
Поврат новчаних средстава купцу биће одрађен најкасније у року од 5 дана од датума упућивања обавештење купцу.

 

Жалбе

У случају да сте из било којег разлога незадовољни можете упутити жалбу Мала СРБ Продавница.

Жалбу можете поднети писмено путем поште, телефона 011 3187630 или путем маила info@malasrpskaprodavnica.com.У жалби обавезно наведите број наруџбине, или име и презиме под који је направљена наруџбина. Мала СРБ Продавница доо ће вам потврдити да је жалба примљена е-маилом без одгађања, одговор о решењу жалбе вам по Закону мора стићи у року од 14 дана од дана запримљеног приговора.

 

Начини плаћања

Pпроизводе наручене на www.malasrpskaprodavnica.com можете платити на један од следећих начина
1. Плаћање готовином по пријему по&сцарон;иљке: износ наруџбине плаћате приликом исте доставе на наведену адресу. Плаћање поузећем се врши искључиво у готовини, доставља приликом исте испоруке на наведену адресу. Плаћање поузећем није могуће код личног преузимања.

2. Вирманско плаћање: Код избора овог начина плаћања, на своју адресу е-поште добићете предрачун са свим подацима потребним за уплату, укључујући број рачуна који треба да платите вредност наруџбине. Уплату потом можете да извршите коришћењем интернет банкарства или начином на који иначе плаћате своје рачуне - путем банке, пошта, или сл. За вирманско плаћање роба се шаље, по примљеној уплати .

 

Заштита приватност


У име Интернет продавнице malasrpskaprodavnica.com обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих на&сцарон;их купаца. Прикупљамо се само у складу са основним подацима/ корисницима и подацима о пословању и информисању корисника са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетних услуга. Дајемо купцима могућност избора укључујући могућност одлуке да ли желе или не да се избришу са маилинг листе које се користе за маркетиншке кампање. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла.Сви запослени Интернет продаја malasrpskaprodavnica.comодговорни су за поштовање начела заштите приватности .