Ukupna cena:

Uslovi korištenja definišu uslove i pravila korištenja Internet strana malasrpskaprodavnica.com za Krajnje korisnike/Kupce. Ukoliko se s ovde navedenim uslovima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da ne koristite ove Internet strane.

 

Opšti uslovi

1.Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu korisničke šifre, na mestima gde ona postoji.

2. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, usled događaja koji su izvan kontrole preduzeća Mala SRB Prodavnica doo i prihvata da preduzeće Mala SRB Prodavnica doo nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći u tom slučaju

3. Svi materijali koji se nalaze na malasrpskaprodavnica.com internet stranama ekskluzivno su pravo preduzeća Mala SRB Prodavnica doo, ili se koriste uz odobrenje nosioca autorskih prava. Bilo kakvo kopiranje, i distribucija bez izričitog pismenog odobrenja strogo je zabranjeno i može dovesti do pokretanja sudskog postupka.

4. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internet strana malasrpskaprodavnica.com isključivo odgovornost Krajnjeg korisnika. Ni u kom slučaju Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo neće biti odgovorno za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internet strana. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo, neće biti odgovorno, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internet strani, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

5. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj koji korisnik može postaviti na Internet strani I zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan

6. Preduzeće Mala SRB Prodavnica doo može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kom trenutku u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje preduzeće Mala SRB Prodavnica doo, prema svojoj diskrecijskoj oceni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštovanja Opštih uslova poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika.

7. Korisnik može pitanja i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Mala SRB Prodavnica doo će poslati pismeni odgovor e-mailom u zakonskom roku.

Cene

Sve cene na sajtu su izražene u srpskim dinarima (RSD), i sadrže PDV.
Cena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno, ali moguće je da prilikom upisivanja cene na strani usled ljudskog faktora dođe do greške. To su neželjene situacije, unapred se izvinjavamo, jer ćemo u tom slučaju morati kupca da obavestimo o nastaloj situaciji, pogrešno upisanoj ceni i nemogućnosti isporuke proizvoda po toj ceni

Akcijska prodaja

Preduzeće Mala SRB Prodavnica će periodično, po svojoj odluci organizovati akcijsku prodaju određenih artikala. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uslovima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, tačno definisane grupe. Uslovi akcijske prodaje će biti detaljno opisani, posebno trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon isteka roka akcijske prodaje, Preduzeće Mala SRB Prodavnica neće primati nove narudžbine po uslovima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

 

Narudžbina

Proces naručivanja na malasrpskaprodavnica.com Internet prodavnici je opisan na strani Kako kupovati online. Zbog velikog broja narudžbina koje se istovremeno predaju na malasrpskaprodavnica.com Internet prodavnici može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude usklađena sa stanjem u magacinu našeg dobavljača. O tome ćemo obavestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupovine proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. Vaša narudžbina se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa sa Mala SRB Prodavnica doo za kupoprodaju proizvoda je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda koji je konzumiran isporukom robe od strane Mala SRB Prodavnica doo te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut.

Kupac može jednostrano otkazati ugovor ili reklamirati kupljeni proizvod. Ako je nedostatak na proizvodu vidljiv, ili ga uoči prilikom prvog korištenja, potrošač može reklamaciju dostaviti putem emaila u roku od 8 dana od dana preuzimanja proizvoda. Molimo Vas da u tom slučaju kontaktirate Mala SRB Prodavnica doo putem maila: info@malasrpskaprodavnica.com ili telefonom
U slučaju neispravnog proizvoda, trgovac je, na zahtev i po izboru potrošača, dužan: zameniti proizvod s nedostatkom drugim istovetnim novim ispravnim proizvodom ili vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda s nedostatkom ili ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.
Ukoliko kupac vraća proizvod bez razloga tj koristi pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi direktne troškove povrata robe
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. U skladu s tim preporučujemo:
- dobro pogledajte karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici prilikom izbora proizvoda
- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da se napravi zapisnik o oštećenju,a proizvod vrati Mala SRB Prodavnica doo, jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrednost proizvoda.
- pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja što pre obavestite Mala SRB Prodavnica doo i vratite proizvod bez da ste ga koristili, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.
- ako proizvod nema vidljivih oštećenja, pregledajte fizički proizvod i funkcionalnost i ako niste zadovoljni proizvodom možete ga vratiti, ali nemojte proizvod koristiti,jer svako dalje rukovanje proizvodom umanjuje vrednost proizvoda.


Ukoliko ste koristili proizvod on ne može biti predmet reklamacije, već podleže uslovima popravke/zamene iz garantnog lista.
Proizvodi za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće proveriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom npr. montiranja/stavljanja u funkciju podležu uslovima popravke/zamene iz garantnog lista, i ne može se izvršiti povrat novca u iznosu kupoprodajne cene.
Mala SRB Prodavnica doo preporučuje kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.
U slučaju da kupac naruči robu i odbije da je primi bez razloga (ambalaža nije oštećena), Mala SRB Prodavnica doo ima pravo smanjiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cene iznos troškova povrata proizvoda.Mala SRB Prodavnica  u saradnji sa ovlašćenim servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod.
Obaveštenje o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 15 dana putem maila.
Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obaveštenje kupcu.

Žalbe

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti žalbu Mala SRB Prodavnica.

Žalbu možete podneti pismeno putem pošte, telefona 011 3187630 ili putem maila info@malasrpskaprodavnica.com. U žalbi obavezno navedite broj narudžbine, ili ime i prezime pod koji je napravljena narudžbina. Mala SRB Prodavnica doo će vam potvrditi da je žalba primljena e-mailom bez odgađanja, a odgovor o rešenju žalbe vam po Zakonu mora stići u roku od 14 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Proizvode naručene na www.malasrpskaprodavnica.com možete platiti na jedan od sledećih načina
1. Plaćanje gotovinom po prijemu pošiljke: iznos narudžbine plaćate prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem nije moguće kod ličnog preuzimanja.

2. Virmansko plaćanje: Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrednost narudžbine. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, ili sl. Za virmansko plaćanje roba se šalje, po primljenoj uplati.

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo vas da prvo proverite da li j roba spremna za preuzimanje telefonom 011 3187630

Adresa za lično preuzimanje je sledeća: Nehruova 51a, lokal 120 TC Kula blok 44,  Novi Beograd

 

Zaštita privatnosti


U ime Internet prodavnice malasrpskaprodavnica.com obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice malasrpskaprodavnica.com odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.