Укупна цена:

Диптиси и триптиси

Диптих или диптихон (грч. δίπτυχοξ двоструко пресавијено; код старих хришћана списак рођених, крштених и умрлих; слика у два дела; на две табле или платна; која се може склапати) надвоје сложено.
Триптих (грч. τρίπτυχος трослојан, од три слоја, трострук) је у ликовној уметности троделна слика у којој су на три плоче или платна изведене три самосталне композиције или фигуре, које су тематски или идејно повезане.